Hållbart tänkande

................
SOCIALT

Vår vision var att skapa en produkt som på något sätt skulle bidra till en förändring i hur vi i vårt samhälle ser på våra medmänniskor. Vi såg en tydlig brist på representation av en variation av människor i filmer, böcker och reklamer för barn. Vi anser att AllaFärgers målarbok är viktigt för att barn i tidig ålder ska känna sig representerade för att minska känslan av utanförskap. Detta vill vi göra på ett sätt som är lätt för barn förstå där man kan ha en tydlig och klar kommunikation på ett enkelt sätt. Därför försöker vi representera utan att peka ut vad som samhällets normer anser vara ”onormalt”, vi vill visa upp en värld där ordet normal inte används och allas lika värde ligger i fokus. Självklart är detta ett globalt och djupt rotat problem som vi inte kan lösa med en målarbok. Däremot vill vi vara med och bidra till förändring. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något och med att stötta företag som vårt och sprida de budskap som vår produkt står för är du som individ med och bidrar till ett mer inkluderande och kärleksfullt samhälle för alla.
....................................

Vårt papper är:
- klorfritt
- FSC & PEFC märkt
- EU Ecolabel
- Svanenmärkt

................
EKOLOGISKT
AllaFärger UF jobbar från ett ekologiskt hållbart perspektiv på flera olika sätt. Vi har valt att lägga ett stort fokus i att endast arbeta med små lokala företag i syfte att minska vår påverkan på klimatavtrycket så mycket som möjligt. Därför är hela vår målarbok producerad i Helsingborg med loka företag och samarbetspartners, på detta sätt minskar vi våra transportsträckor. Dessutom är vi väldigt noga med att aldrig lägga större beställningar än vad vi beräknar att sälja under den betänkta perioden, istället har vi valt att beställa efter behov. Vi har valt att använda oss av denna metod för att undvika att material går till spillo samt att ingen målarbokbok ska tryckas utan att komma till användning. Vårt tryckeri trycker sedan böckerna digitalt för att undvika valsar och plåtar för ett mer miljövänligt alternativ. Våra målarböcker tillverkas på återvunnet och svanemärkt papper i miljövänligt syfte. Efter användning återvinns materialet i våra böcker och det kan därmed återanvändas. 
.....................................