Vi är AllaFärger

AllaFärger drivs av  Imani Strandhal,  Sessa Stigborn, Emmie Nilsson och Stina Croona

När vi började spåna på vår affärsidé var vårt enda krav att kunna ha ett influerande i samhället. Att vi lever i ett rasistiskt, diskriminerande och ett icke jämställt samhälle är inget som går att förneka. AllaFärgers målarbok är viktigt för att vårt mål är att barn i tidig ålder ska känna sig representerade samt respekterade för att minska känslan av utanförskap. Vi vill lyfta vetskapen och öka kunskapen kring allas lika värden och med detta bryta föreställningen av den "ideella människan".

Varför namnet AllaFärger?
Vi valde namnet AllaFärger då vi vill inkludera ALLA oavsett läggning, kön, etnicitet, kultur, bakgrund eller religion. Namnet AllaFärger representera därför alla i regnbågens alla färger. 

"Vi på allafärger jobbar för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. I vår målarbok får barn på ett kreativt sätt ta del av de olikheter som gör oss unika."